nieuwe grond

Nieuwe grond bebouwen op basis van nieuwe grondbeginselen

gRONDBEGINSELEN

 

De grondbeginselen vormen de grondslag, het fundament waarop een nieuwe manier van leven, leren, wonen en werken is gebaseerd en op welke wijze het bouwproject tot stand komt en duurzaam beheerd blijft. Het zijn holistische filosofische uitgangspunten en waarden die de groep bewoners belangrijk acht. Denk bijvoorbeeld aan het delen van ruimte en spullen, het ruilen van diensten, het vieren van tradities, de manier van deelname en besluitvorming, de mogelijkheden voor ontwikkeling en verandering, etc. 

De grondlegger is de initiatiefnemer die de groep bewoners bij elkaar haalt en formeert rondom één gemeenschappelijke visie. Soms is dat ook de grondheer, de eigenaar van de grond en/of het voormalige agrarische bedrijf dat er gehuisvest was.

GRONDSTOFFEN

 

De woningen die op deze nieuwe bouwgrond worden gebouwd, bestaan uit organische grondstoffen! Zogenaamde 'Biobased Materials' zijn upcoming, maar om het gebruik ervan te versnellen is dit een harde eis voor ieder Nieuwe Grond project. Op deze manier slaan we CO2 op bij het bouwen van nieuwe woningen, inplaats van dat we CO2 uitstoten.

 

Op de voormalige mono-cultuur akkers en weides worden nieuwe organische grondstoffen voor nieuwe bouwmaterialen verbouwd, zoals gras, stro, vlas, riet, lisdodde, hennep en natuurlijk allerlei soorten hout (bos). We kweken deze materialen door elkaar in gevarieerde natuurlijke landschappen (dus zonder monocultuur en zonder gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen), zodat we bijdragen aan de biodiversiteit én aan de directe en indirecte reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

SAMENLEV(ER)ING

 

Doordat mensen wonen én werken op één plek en die ook zelf mogen vormgeven, is er sprake van een wisselwerking tussen de mens en zijn directe omgeving en ontstaat een gevoel van betrokkenheid. Samen vorm geven aan de leefomgeving, zorgt voor gemeenschapszin en welbevinden.  Daarin werken we samen met overheden, natuurbeschermers, boeren en de bouwsector. Zo bouwen we samen aan een nieuwe samenleving die zorg draagt voor een duurzame toekomst van ons landschap, het ecosysteem en toekomstige generaties.

ERFDELEN

 

Nieuwe Grond is een blauwdruk voor natuurinclusieve, collectieve woonprojecten op leegstaande agrarische grond in de vorm van erfdelen. Een aantal huishoudens leeft samen op het erf van een voormalig agrarisch bedrijf. De boerderij wordt niet afgebroken, maar juist behouden als collectieve verblijfsplaats: een gemeenschapshuis als kloppend hart van het woonerf. De stallen en schuren worden benut voor het parkeren van auto's en materieel om het land te bewerken, en om werkplaatsen en flexwerkplekken te bouwen voor de bewoners, zodat wonen en werken hand in hand gaan en verkeersbewegingen worden beperkt. 

 

De natuurinclusieve, vrijstaande wonigen worden in een kring rondom het vastgoed geplaats met de voorkant naar het erf toe, waar men elkaar ontmoet in de buitenruimte. Aan de achterkant is er ruimte voor privé tuinen. Op deze manier hebben de bewoners toch de nodige privacy. Rondom het erf bevinden zich moestuinen voor een eigen lokale voedselproductie. De landerijen rondom het erf worden ingezet voor regeneratieve, circulaire, biodiverse landbouw voor het verbouwen van voedsel, grondstoffen voor bouwmaterialen en voor het aanleggen van nieuwe natuur. 

Blijf op de hoogte!

Telefoon:

+31(0)6 17 477 684

E-mail:

noel@nieuwegrond.org

Adres:

Nieuwe Grond

de Vaartgraaf 4

5216 JH 's-Hertogenbosch

Nederland

Naam  
E-mail